Neem gerust contact op 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en kosteloos ontmoetingsgesprek


Milan van Schaijik
Diëtist, leefstijlcoach & orthomoleculair therapeut

Telefoon & WhatsApp: 0629429495
Email: info@mrroots.nl

Praktijk adres:

CrossFit2712 
Industrieweg 73 
2712 LA Zoetermeer

Adres maaltijdservice:
Bergkristal 9
2719 TL Zoetermeer

Neem gerust contact op
Telefoon & WhatsApp: 06-29429495
Email: info@mrroots.nl 


Vind mij op social media

Instagram: @milan.roots 
Facebook: Milan van Schaijik & Mr. Roots null

Privacy verklaring Mr. Roots

Mijn naam is Milan van Schaijik. Ik ben gediplomeerd diëtist en orthomoleculair therapeut. Ik ben eigenaar van Mr. Roots.

Mijn contactgegevens zijn:
Email: info@mrroots.nl
Telefoon: 06 29 42 94 95


U mag er van uit gaan dat ik zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om ga met uw persoonsgegevens.
Dit doe ik in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u met mij in contact komt middels telefoon, email of wanneer u het antwoordformulier op mijn website zelf invult, kan er een overdracht plaatsvinden van uw persoonsgegevens. Voor het maken van een afspraak in mijn agenda, is het uiteraard noodzakelijk dat ik enige gegevens van u noteer, zodat communicatie tussen u en mij mogelijk is indien nodig. Voor u overgaat tot het geven van de informatie dient u op de hoogte te zijn van deze verklaring en kennis genomen te hebben van de inhoud van deze privacy verklaring.

Deze persoonsgegevens omvatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Emailadres

 
Dossiervorming
Voor een goede behandeling en een correcte afwikkeling van de financiële vergoeding voor het consult of gereserveerde tijd is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

In aanvulling op de door u eerder verstrekte gegevens zal ik dan mbt persoonsgegevens in uw dossier noteren:

 • BSN nummer (bij een dieetbehandeling, niet bij orthomoleculaire therapie)
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)


Naast uw persoonsgegevens bevat uw dossier aantekeningen over uw gezondheidstoestand, verdere relevante persoonlijke informatie (zoals een omschrijving van uw leefomgeving, daginvulling, hobby’s etc) en uitslagen en aantekeningen over eventuele uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat ik mijn best doe en maatregelen tref om:

 • zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • ik mij houd aan de wettelijke opgelegde geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en belastingaangiften kan doen. Deze gegevens worden voor de belastingaangifte anoniem verwerkt.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon of dienen de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt /dragen toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook kinderen ouder dan 12 jaar moeten zelf accoord gaan met het starten van een behandeling.

Bewaartermijn
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Delen met derden
Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming.

Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Eet & Leef Schiedam onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Ik zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heb ik een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Privacy op de zorgnota
Wanneer uw nota niet door mij rechtstreeks gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de nota via de mail. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar vereist worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘orthomoleculair consult”
 • de kosten van het consult
 • Uw polisnummer


Softwaresysteem Praktijkvoering
Diëtistenpraktijk Eet & Leef Schiedam maakt gebruik van een softwaresysteem om uw dossiers aan te maken en te bewaren. Tevens beschikt deze software over een declaratiesysteem, kan ik nieuwsbrieven versturen aan u als persoon of aan een groep , kan ik u vragenlijsten toesturen via dit systeem en kan ik hierin mijn agenda maken en invulling geven.
Dit betreft het programma: Crossuite.

Veilige inlog
Crossuite is een systeem wat niet op mijn computers geïnstalleerd wordt, maar wat via een internetverbinding bereikbaar is. Het inlogproces vraagt om 2 wachtwoorden, waarvan de tweede altijd niet standaard is, maar variabel. Dit waarborgt de veiligheid van uw gegevens.

Ik kan mijn agenda en uw adresgegevens ook inzien via een bijbehorende app. Ook op deze app moet er ingelogd worden. Ik kan uw inhoudelijke dossier via deze app niet inzien. Ook mijn Iphone is beveiligd met een persoonlijke inlog.

Bewaren van uw gegevens
Crossuite is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de dossiers op hun server en het maken van dagelijkse back-ups.

Communicatie
Via dit systeem maak ik uw afspraken, verwerk ik uw dossiergegevens, stuur ik u uw declaraties en eventueel nieuwsbrieven toe.

Delen met anderen
Via Crossuite is het eenvoudig om uw dossier, met uw expliciete toestemming, beschikbaar te geven aan een andere zorgverlener voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Praktijk Eet & Leef Schiedam heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mrroots.nl
Er zal dan een afspraak worden gemaakt omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en computerbeveiliging en beveiligde WIFI verbindingen, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.
Heeft u de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan aub contact met mij op.

Eet & Leef Schiedam brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving , is de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies
Praktijk Eet & Leef Schiedam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Facebook, Google analytics, Share This).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Praktijk Eet & Leef Schiedam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
 • Via de websiteYour Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.


Social Media
Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via
Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van het volgende Social Media Platform heb ik de button geplaatst. Lees de privacyverklaring van hen door om te weten hoe zij omgaan met privacy.
- https://www.facebook.com/about/privacy

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door mij, kunt u contact opnemen met mij.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Wijzigingen
Eet & Leef Schiedam behoudt zich het recht voor om een wijziging aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Eet & Leef Schiedam.